בס״ד
אורי עמר - עורך דין ומגשר

הסכם ממון – היבטים משפטיים

הסכם ממון בישראל:

הסכמי ממון בין זוגות בישראל הם מסמכים חשובים המאפשרים לבני זוג להגדיר את התנאים הכספיים של מערכת היחסים ביניהם, במיוחד במקרה של גירושין או פרידה. הסכמים אלו יכולים לספק ביטחון פיננסי, להגן על נכסים ולהבטיח בהירות לגבי חלוקת הרכוש והאחריות של כל אחד מבני הזוג.

חשוב מאוד להבין את המסגרת המשפטית בעת כריתת הסכמי ממון בין זוגות בישראל.

 

המסגרת המשפטית להסכמי ממון בין זוגות

בישראל מה שקובע לעניין חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של פרידה (או פטירה), הוא חוק יחסי ממון בין בני זוג (אין הכוונה לירושה, אלא לחלוקת הרכוש בין בני הזוג לפני חלוקת הירושה – הכוונה היא להגדיר קודם מה שייך למי).

בגדול, החוק קובע כי כל הכספים והרכוש שנצברו על ידי בני הזוג במסגרת חייהם המשותפים (ולא קודם לכן או לאחר מכן) – יוחלק שווה בשווה בין שני בני הזוג.

לכלל זה ישנם חריגים רבים – חלקם כתובים בחוק וחלקם יציר פסיקת בתי המשפט.

החוק קובע שירושות, מתנות, קצבת נכות וכל מה שהוחרג בכתב – לא יחולק בין הצדדים (אלא יישאר כל אחד בבעלות מה שנפל בחלקו).

עם זאת, הפסיקה קבעה כי לעיתים ישנה כוונת שיתוף ברורה – ואז גם נכס שעל פי החוק אמור להיות נפרד, כמו ירושה או מתנה, עשוי להיחשב כמשותף.

כך למשל, דירה שהתקבלה בירושה, אך בני הזוג גרו בה במשך שנים יחד, או נהנו יחד מדמי השכירות שנכנסו מהדירה לחשבון המשותף וכיוצ"ב – עשויים להגדיר את הדירה כדירה משותפת, שתתחלק בין הצדדים באופן שווה אם הנושא יגיע לבית המשפט.

כמובן שהנושא מורכב יותר ויש לדון בכל מקרה לגופו.

בישראל הסכמי ממון בין זוגות מוסדרים בעיקר בדיני משפחה, תוך התמקדות ספציפית ברכוש, בנכסים ובאחריות הכלכלית. נדבר על כמה מהנושאים הנפוצים שמוגדרים בדר"כ בהסכמי ממון.

חלוקה או שיתוף של כספים, נכסים ורכוש

הסכמי ממון מגדירים לרוב את חלוקת או שיתוף הרכוש בין בני הזוג. מה מהרכוש נשאר של כל אחד מבני הזוג בנפרד, מה משתפים זה עם זה ואיזה תנאים וזמן. מה הכוונה?

ניתן להגדיר את השיתוף ברכוש באופן מדורג או בכפוף לתנאים. פעמים רבות המטרה בהסכם ממון, בעיקר אצל זוגות בפרק ב', היא לדאוג לילדיהם הנפרדים של בני הזוג וגם לבני הזוג עצמם – ובעצם למנוע מצב שבן הזוג מקבל מחצית מהרכוש של בן הזוג השני במקרה של פרידה.

עם זאת, לעיתים בני הזוג אינם רוצים ליצור חלוקה נפרדת באופן מוחלט, דבר שעלול לייצר תחושה של ריחוק או ניכור. ועם זאת, מעוניינים לשמור על מצבם הכלכלי. במקרה כזה, ניתן לקבוע שיהיה שיתוף ברכוש ובכספים, או בחלק מהם, אבל רק לאחר מספר שנים, או לאחר התקיימות תנאים מסויימים, המעידים על רצינות הקשר וכיוצ"ב.

הסכמי הכוללים התייחסות למזונות ילדים

במקרים בהם לזוג יש ילדים קטינים, הם יכולים ליצור הסכם הכולל התייחסות לנושא מזונות הילדים, כך שבמקרה של פרידה, יהיה ברור מי משלם עבור הוצאות הילדים (הנפרדים ו/או המשותפים), כדי לציין את ההתחייבויות הכספיות של כל הורה לטיפול ותמיכה בילדיו. גם כאן, יש משנה חשיבות לנושא זה כשמדובר בזוגות בפרק ב', שכן לעיתים רבות כל זוג מגיע עם ילדיו למערכת הזוגית – ואז חשוב להסדיר מה החובות של כל בן זוג כלפי ילדיו של בן הזוג השני.

כמו כן, ניתן להתייחס לנושא זמני השהות והאחריות ההורית ונושאים נוספים.

התייחסות והסדרה של כספים העתידים להתקבל מקרן פנסיה או פוליסת ביטוח

במקרה של קרן פנסיה או פוליסת ביטוח, מומלץ מאוד להסדיר מול הקרן את נושא המוטבים. משמע, אם רוצים שבן או בת הזוג יקבלו או לא יקבלו בעת קרות מקרה ביטוח, או בעת נכות או פטירה של בן הזוג, את הכספים מקרן הפנסיה או הביטוח – יש להסדיר את המוטבים בקרן או בפוליסה באופן נכון.

לכל קרן כללים משלה ולכן חשוב מאוד לוודא מהם הכללים ולנסח באופן מתאים את הסכם הממון, כך שיהיה תואם לכללי הקרן או חברת הביטוח.

ההבדל בין הסכם ממון לצוואה:

הסכם ממון אמנם חשוב ומסדיר את יחסי הממון בין בני הזוג במקרה של פרידה או פטירה – אבל הכוונה היא רק האם הרכוש של בן הזוג שנפטר יהיה רק שלו, או יחולק עם בן הזוג שנותר בחיים – ובאיזה אופן.

עם זאת, לפי חוק הירושה, בן הזוג יורש (לפחות) מחצית מהרכוש של בן זוגו שנפטר. ולכן, אם למשל זוג עורך הסכם ממון עם רצון ליצור הפרדה רכושית, על מנת שילדיו הקודמים של כל אחד מבני הזוג יירשו אותו לאחר 120 – עליו לערוך, בנוסף להסכם ממון – גם צוואה.

אם לא יעשה זאת, אז אמנם רכושו של בן הזוג ייחשב כשלו בלבד ולא יחולק עם בן הזוג לאחר פטירתו – אבל זה רק ביחס ליחסי הממון. ביחס לירושה – מה שקובע הוא חוק הירושה. ולכן מתוך הרכוש שמוגדר כנפרד – יקבל בן הזוג שנותר בחיים מחצית – וילדיו של בן הזוג שנפטר יקבלו הרבה פחות ממה שתכנן להעניק להם!

במילים אחרות – אצל זוג שלא ערך הסכם ממון – במקרה של פטירה, יזכה בן הזוג שנותר בחיים למחצית מהרכוש של בן הזוג שנפטר (על פי חוק יחסי ממון) – ובנוסף – מחצית ממה שנשאר שייך לבן הזוג שנפטר (רבע נוסף), משמע שבסה"כ יקבל בן הזוג שנותר בחיים 3/4 מהרכוש! רק רבע, יילך לילדיו הנפרדים של בן הזוג שנפטר. אם זו לא הייתה הכוונה – חבל.

לכן, חשוב מאוד, במקביל לעריכת הסכם ממון, לערוך גם צוואה.

מניעת סרבנות גט:

תופעת הסרבנות היא מצערת וקשה מאוד. אדם שמסורב גט (ואגב, זה יכול להיות האיש או האישה, בניגוד למה שמקובל לחשוב), עלול למצוא עצמו במשך שנים ארוכות מעוגן ולא מסוגל להינשא ולהירשם כנשוי בישראל.

לכן, ישנה אפשרות להכניס לתוך הסכם הממון גם חלק העוסק במניעת סרבנות גט, באופן בו באם אחד הצדדים יבקש להיפרד – והצד השני לא ייתן או יקבל את הגט, אותו סרבן יהיה מחוייב בתשלום דמי מזונות גבוהים של אלפי ₪ מידי חודש – וכך, אולי, תימנע סרבנותו לגט.

המנגנון מורכב יותר, אך חשוב לדעת שקיימת אפשרות להכניס נושא זה לתוך ההסכם.

 

כמה עצות מרכזיות להסכמי ממון בין זוגות

א. יועץ משפטי:

כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין הבקיא בדיני משפחה בעת עריכת הסכם ממון. מקצוענים משפטיים יכולים להדריך אותך בתהליך ולוודא שההסכם שלך עומד בדרישות החוק והפסיקה.

ב. שקיפות ובהירות:

תקשורת פתוחה וכנה בין שני הצדדים היא חיונית. יש לוודא שההסכם ברור וחד משמעי כדי למנוע מחלוקות פוטנציאליות.

ג. רישום ואישור נוטריוני:

הסכם ממון טעון אישור. של מי? תלוי. הסכם שנערך לפני הנישואין, יכול להיות מאושר במספר בעלי תפקידים, למשל אצל רושם הנישואין, בבית הדין או המשפט, או  בפני נוטריון.

לאחר הנישואין – רק בבית הדין או המשפט.

ד. סקירה תקופתית:

על זוגות לשקול בדיקה ובמידת הצורך לעדכן את הסכמי הממון שלהם, במיוחד במקרים של שינויים משמעותיים בחיים או התאמות פיננסיות.

ה. יישוב מחלוקות חלופי:

הכללת סעיפים לגישור או שיטות חלופיות ליישוב סכסוכים יכולה להיות בעלת ערך לפתרון סכסוכים מבלי להזדקק להתדיינות משפטית יקרה, ארוכת שנים ומרובת לחץ נפשי וטרדה. בגישור פעמים רבות נפתרים סכסוכים ומחלוקת תוך שעות בודדות, מה שמביא לחיסכון גדול המשאבים הכלכליים והנפשיים של הצדדים – ואף מאפשר שימור מערכת יחסים בריאה יותר, בעיקר סביב נושא הילדים.

ו. חיים בפועל על פי ההסכם:

חשוב מאוד לדעת שלא מספיק לערוך הסכם ממון. פעמים רבות נקבע בבתי המשפט, שאמנם הצדדים ערכו הסכם, אבל בפועל חיו בצורה אחרת ממה שכתוב בו – והדבר מעיד על כך שהתכוונו לשנותו. כך למשל, צדדים שכתבו שברצונם להפריד רכוש מסויים, אך בפועל השתמשו בו יחד כבעלים משותפים, עלולים להיחשב כבעלים משותפים במקרה של מחלוקת. לכן, חשוב לחיות בהתאם להסכם. לא להכניס דמי שכירות מדירה נפרדת לחשבון משותף. לא לשלם משכנתא על דירה נפרדת במשותף. לא לשפץ יחד דירה נפרדת וכד'.

סיכום

הסכם ממון הוא כלי חשוב להגדרת אחריות כלכלית והבטחת נכסים במקרה של גירושין או פטירה. הבנת המסגרת המשפטית, שמירה על תקשורת שקופה וברורה ופנייה לייעוץ משפטי הם צעדים חיוניים ליצירת הסכמים יעילים ותקינים מבחינה משפטית ומעשית. על ידי שמירה על הכללים והייעוץ הניתנים, אתם יכולים להגן על האינטרסים שלכם ולהבטיח שההסכם שלכם ערוך היטב לכל אירוע.

לפני שעורכים הסכם ממון – בואו להתייעץ! 

השינוי מתחיל כאן!
ליווי מקצועי ורגיש לכל סוגי ההסכמים במשפחה
הסכמי ממון, גירושין, צוואות, יפוי כח מתמשך ועוד

מגיעה לכם שיחת יעוץ ראשוני ללא עלות

×
דילוג לתוכן